Ce e fondul YouthBank?

În perioada Decembrie 2021 – Septembrie 2022, liceenii din echipa YouthBank Făgăraș au desfăşurat mai multe activităţi de mobilizare de resurse din comunitatea făgărășeană. Din banii mobilizaţi astfel a fost creat fondul YouthBank, disponibil pentru această rundă de finanţare. 

Valoarea finanțării YouthBank Făgăraș diferă de la un an la altul, în funcție de fondul strâns în anul respectiv de membrii echipei.

Astfel, fondul YouthBank este în valoare de 12.000 lei și va fi alocat în urma unui concurs de proiecte, suma care poate fi acordată unui proiect fiind între 500-2000 lei. 

În cazul în care un proiect depășește valoarea maximă a finanțării, solicitantul trebuie să facă dovada diferenței dintre suma solicitată de la YouthBank Făgăraș și cea totală necesară proiectului. Suma solicitată va fi analizată în funcție de numărul de beneficiari și rezultatele așteptate ale proiectului.

Pentru a putea solicita finanțare, tinerii trebuie să facă parte dintr-o echipă (minim 3 liceeni) care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect și implementarea acestuia.

Echipele care intră în competiția pentru fondul YouthBank pot fi echipe formate din tineri din medii diferite. Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte de tineri din punct de vedere al etniei și al genului.

CINE POATE SOLICITA FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI YOUTHBANK?

YouthBank este destinat tinerilor (14-19 de ani) din Țara Făgărașului. Pentru a putea solicita finanţare, tinerii trebuie să facă parte dintr-o echipă (minim 3 liceeni) care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect şi implementarea acestuia.

Echipele care intră în competiţia pentru fondul YouthBank pot fi echipe formate din tineri din medii diferite. Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte de tineri din punct de vedere al etniei şi al genului. 

CE PROIECTE POT FI FINANTATE IN CADRUL PROGRAMULUI YOUTHBANK?

YouthBank finanţează proiecte dezvoltate şi implementate de echipe de tineri (14-19 ani). 

Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare în Țara Făgărașului şi pot acoperi orice domeniu (conform obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel internațional) de la activităţi sportive, artă, ecologie, la sănătate, cu condiţia ca activităţile derulate:  

 • să răspundă unor nevoi identificate la nivelul comunităţii;
 • să permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile, dacă este posibil;
 • să aibă un impact pe termen mediu-lung (cel puțin 6 luni);
 • să se desfășoare în condiții de siguranță.

Sunt încurajate proiectele care: 

Exemple de astfel de proiecte: 

Echipa proiectului “Green Week” si-a propus sa schimbe perspectiva tinerilor, elevilor din Iasi asupra notiunii de viata ecologica. Pe toata perioada proiectului, s-au organizat diverse activitati ecologice: un training despre life-style-ul ECO, strangere de maculatura, realizarea unei copac uman intr-un spatiu public, proiectii de filme tematice, concurs de fotografie, ecologizarea unei zone murdare, precum si alte activitati.

Din seria proiectelor finanțate de YouthBank Sibiu, ediția 2016-2017, începem să ne „lăudăm” cu DecoArt Goga, a cărui echipă compusă din tineri liceeni, pasionați de frumos, a pus la cale în această săptămână numeroase ateliere de creație pentru colegii lor, liceenii din oraș.

Când ne-am cunoscut, echipa DecoArt ne spunea: “Folosind timpul util, elevii reușesc să învețe că viața din liceu ar trebui formată din activități plăcute care aduc un folos persoanei lor și a celor din jur.”

Un alt proiect pe care echipa YouthBank Sibiu a decis să îl finanțeze a fost „We Dance”. În cadrul său, un grup de copii mai puțin norocoși, dar talentați, au avut șansa de a fi inițiați în frumusețea dansului. 

Încurajăm spiritul de ințitivă si implicarea in comunitate. 

CARE ESTE PROCEDURA DE APLICARE?

Echipele de tineri care au o idee de proiect pot solicita consultanta, trimite intrebari sau pot trimite intentia de proiect la adresa youthbank@fundatiactf.ro.  

Înscrierea în concurs a unui proiect se face pe baza formularului de aplicare și formularului pentru buget care pot fi descărcate de pe site-ul www.youthbank.fundatiactf.ro sau pe www.fundatiactf.ro la sectiunea noutati si trimise la aceeasi adresa youthbank@fundatiactf.ro pana la data de 30 ianuarie 2023. 

Încurajăm echipele aplicante să aplice în cadrul unei organizații neguvernamentale(fundații sau asociații, dar nu este obligatoriu). Aceasta va fi gazda proiectului şi a echipei şi va asigura evidenţa contabilă şi financiară. Finanţarea proiectului se va face printr-un contract încheiat între Fundaţia Comunitară Țara Făgărașului şi organizaţia gazdă. Dacă echipa de proiect nu reuşeşte să identifice o organizaţie gazdă, puteţi contacta echipa YouthBank Făgăraș pentru a vă asigura de tot sprijinul de care aveți nevoie. 

CARE ESTE SUMA CARE POATE FI SOLICITATA PENTRU UN PROIECT?

YouthBank poate oferi finanţări în valoare de minim 500 lei pentru un proiect.

Suma solicitată va fi analizată în funcţie de numărul de beneficiari şi rezultatele aşteptate ale proiectului.

CARE ESTE PERIOADA DE REALIZARE A UNUI PROIECT?

Data preconizată de începere a proiectelor este 20 februarie 2023. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate (20 februarie – 1 iunie 2023). 

Raportarea rezultatelor şi a modului de cheltuire a finanţării va fi realizată în maxim două săptămâni de la data încheierii perioadei de implementare a proiectului finanţat(2 iunie – 19 iunie 2023).

CUM SE DESEMNEAZA CASTIGATORII COMPETITIE DE FINANTARE YOUTHBANK?

Toate propunerile de proiecte primite până la data limită vor fi analizate şi evaluate de echipa programului YouthBank Făgăraș. Procesul de selecţie a proiectelor va cuprinde trei etape: preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri clarificatoare cu aplicanţii şi selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. Sunt cel puţin trei tineri implicaţi?
 2. Echipa aplicantă este formată din tineri între 14 si 19 de ani din Tara Fagarasului(orașele Făgăraș, Victoria si comunele/satele din imprejurimi)?
 3. Aplicaţia a fost trimisă până la termenul limită?
 4. Există  o persoană adultă/peste 18 ani care să primească finanţarea YouthBank?
 5. Sunt clare informaţiile primite? 

Proiectele care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie. 

CE PROIECTE NU POT FI FINANTATE IN CADRUL PROGRAMULUI YOUTHBANK?

 • Proiecte care nu sunt gândite și implementate de tineri
 • Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului(link formular aplicare)
 • Cereri de finanţări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii)
 • Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare
 • Proiecte de natură politică
 • Proiecte de natură religioasă
 • Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură
 • Proiecte cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii sociale/etnice
 • Proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri
 • Proiecte iniţiate/implementate de alte categorii de vârstă decât a tinerilor între 14-19 ani.

CRITERIILE DE SELECTIE CARE VOR FI FOLOSITE PENTRU DEPARTAJAREA PROPUNERILOR SUNT:

 1. Fezabilitatea ideii de proiect (cât de clară şi realistă este ideea)
 2. Măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului (tinerii sunt cei care      iau deciziile; îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea proiectului; rolul adulţilor)
 3. Raportul cost beneficii (valoarea proiectului raportată la suma solicitată; cât de clar şi realist este bugetul)
 1.   Impactul. Beneficii:  

                –   sa ajute grupuri vulnerabile

                –  sa creasca accesul la educatie

                –  sa stimuleze practicarea activitatilor sportive si de recreere

                –  sa aiba un impact pozitiv asupra mediului inconjurator

                –  dezvoltarea antreprenoriatului in randul tinerilor

                –  sa contina idei din cadrul obiectivelor de dezvoltare durabila(https://sdgs.un.org/#goal_section

 1. Originalitatea (creativitatea proiectului)

Proiectele vor primi punctaje şi vor fi finanţate în ordinea punctajului obţinut, până la epuizarea fondului. 

Notă: Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie a proiectelor poate fi contestată(prin email la adresa youthbank@fundatiactf.ro  ) 

GRILA DE EVALUARE

Selectia unui proiect presupune recitirea in intregime a proiectului – in ultima varianta a formularului de aplicare (daca au existat modificari facute in urma feedbackului oferit de echipa YB), in cadrul consultatiilor.

Fiecare membru din echipa YB va acorda note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu in parte. Iar ca proces, se voteaza pe rand fiecare criteriu. Membrii YB ridica nota deodata pentru a evita influentarea reciproca a membrilor si presiunea grupului. Iar notele sunt trecute in formularul de selectie. 

 Se va face pentru fiecare proiect acest proces, iar la final va exista un clasament final al proiectelor, in functie de punctajul obtinut.

CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANTARE:

Lansare fond: 12 decembrie 2022

Consultații: 19 decembrie 2022 și 4 ianuarie 2023

Aplicații:  13 ianuarie-30 ianuarie 2023

Începere jurizari: 31 ianuarie 2023

Anunt castigatori: 14 februarie 2023

Contractare proiecte: 14 februarie – 17 februarie 2023

Perioada implementare proiecte: 20 februarie – 1 iunie 2023 

Perioada raportare: 2 iunie – 19 iunie 2023

                                                   

CUM POT AFLA INFORMATII SUPLIMENTARE DESPRE FINANTAREA YOUTHBANK?

Alte detalii privind concursul de proiecte şi programul YouthBank, puteţi obţine direct de la coordonatorul programului: 

Telefon: 0722.163.612

Mail: youthbank@fundatiactf.ro 

Website:   www.fagaras.youthbank.ro

                 www.fundatiactf.ro la sectiunea noutati